Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

alpinemilk
8953 477e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
alpinemilk
alpinemilk
6207 0e06 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
alpinemilk
0870 24ff 390
Reposted fromrejka rejka viazapominanie zapominanie
7839 48f3 390
Reposted fromapkinesis apkinesis viazapominanie zapominanie
alpinemilk
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viazapominanie zapominanie
alpinemilk
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.

July 07 2015

alpinemilk
0844 128e 390
Reposted fromCarrion Carrion viacudoku cudoku
alpinemilk
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viafakingkrejzi fakingkrejzi
alpinemilk
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafakingkrejzi fakingkrejzi
alpinemilk
7917 d9be 390
Reposted fromretaliate retaliate viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
Reposted fromshakeme shakeme viawrazliwa wrazliwa

July 06 2015

alpinemilk
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa
alpinemilk
Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać.
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viacudoku cudoku

July 03 2015

alpinemilk
7959 99fd 390
alpinemilk
3678 ea80 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
7103 f7b6 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
3849 1a71 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
alpinemilk

Ja mam rzekomo trochę wdzięku,
Ty masz jaskrawo smutne oczy,
Znajdzie się zatem jakiś powód,
Żeby się sobą zauroczyć.
(...)

A potem sam się znajdzie powód
By zwątpić czy to się opłaca
Znajdziemy powód by odchodzić
I sto powodów, żeby wracać

Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie,
Bo zamieszkamy wśród ogrodów...
Znajdziemy powód, by być z sobą,
Albo będziemy bez powodu...

— Artur Andrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl