Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

alpinemilk
alpinemilk
8995 2b3c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
alpinemilk
5880 a7b2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
alpinemilk

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
5029 5553 390
Reposted fromkattrina kattrina viawrazliwa wrazliwa

June 30 2015

alpinemilk
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
1145 c4a2 390
alpinemilk
7223 2ca6 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
do we still have chance for happiness ?
Reposted fromgreendaemon greendaemon viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
6771 5995 390
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaoraa oraa
alpinemilk
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
6174 2284 390
Reposted fromnathloves nathloves viaSkydelan Skydelan
9641 8097 390

June 26 2015

alpinemilk
4998 19e1 390
Reposted fromadkagar adkagar viaSkydelan Skydelan
2816 0b79 390
Reposted fromwestwood westwood viaSkydelan Skydelan
alpinemilk
4930 90c4 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl